Ze života expatů

Recenze pro ERA21 #05/2023

Expat je zvláštní slovo, které jsem – přiznám se – neznal, dokud pražské Centrum architektury a městského plánování (CAMP) nezačalo pořádat přednášky českých architektů a architektek působících už nějaký čas v zahraničí. Výraz vzniklý zkrácením anglického „expatriate“ označuje člověka žijícího v jiné zemi, než se narodil. Přednáškový cyklus, který začal na podzim 2018 a běžel téměř čtyři roky, se začátkem roku 2023 přetavil do knížky v editorství spisovatele a scenáristy Eugena Lišky a propagátora architektury Adama Gebriana, jenž byl garantem výběru přednášejících a většinu „expatských“ večerů také moderoval.

Podobu přednášek značně ovlivnila pandemie covidu-19, kvůli níž se musely některé z nich odehrát online či v rouškách bez přítomnosti živého publika. Záznamy všech vystoupení jsou dostupné na youtube,1 ovšem díky literárnímu zpracování se dostávají také k lidem, kteří mají raději písemnou formu a chtějí si zkušenosti expatů přečíst v editované podobě. Vyprávěcí styl textů v ich-formě je přístupný širokému publiku: na své si tak přijdou i čtenáři, kteří toho o architektuře moc nevědí. Zároveň se tato drobnější kniha může stát zdrojem inspirace pro studenty nebo čerstvé absolventy architektonických škol a převzít roli průvodce při jejich rozhodování o pracovní cestě do zahraničí.
I když jsou přepisy přednášek velmi pečlivě editované, je z knihy patrná snaha o zachování co největší autenticity jednotlivých vypravěčů a jejich myšlenkových pochodů. Před čtenářem díky tomu ožívají jednotlivé příběhy, které jsou dokonce tu a tam stěží uvěřitelné.
Například hned v úvodním vyprávění popisuje Jan Magasanik své první setkání s dánským architektem Bjarkem Ingelsem, který v létě roku 2007, ve světě ještě ne tolik známý, přijel do Prahy kvůli soutěži na novou budovu Národní knihovny na Letné. Netušíce nic o Dánově alergii na bodnutí hmyzem usedli k obědu na zahrádku restaurace s poetickým názvem Vosí hnízdo, načež Bjarke dostal žihadlo a musel do nemocnice. Vše naštěstí dobře dopadlo a Jan Magasanik už šestnáctým rokem pracuje v jedné z největších a nejvýraznějších světových kanceláří BIG v Kodani. Jako člen redakční rady časopisu ERA21 nám též pomáhal sestavit loňské číslo o dánské architektuře.
Z expatů, kteří jsou součástí knížky, nebyl sám. V roce 2020 jsme připravili vydání ERA21 na téma Portugalsko: rozkrývání vrstev, na jehož osnově se zase podílela Lenka Holcnerová, jež v knize popisuje svou cestu do Lisabonu a své zkušenosti se založením vlastní malé kanceláře a stavební praxí v Portugalsku. Oproti tomu Petr Štefek, Ondřej Tichý a Veronika Martykán popisují práci v obrovských britských kancelářích, kde jsou velmi specificky nastavené procesy, týmová spolupráce a řízení velkých mezinárodních projektů. Americkou zkušenost přinášejí Bára Šafářová a Dana Čupková, které mimo jiné referují o své pozoruhodné akademické dráze. Matěj Draslar líčí studium na ETH Curych a vlastní praxi v soutěživém prostředí Švýcarska. Švýcarskému kontextu se věnuje i závěrečný rozhovor s Martinou Požárovou, která na rozdíl od zkušených expatů své zahraniční „dobrodružství“ v době před vydáním knihy teprve začínala, a to i navzdory pandemickým lockdownům. Nejvíce mou pozornost ale upoutaly popisy dvou exotických štací plné kulturních a společenských odlišností a pro nás neobvyklých pracovních návyků v podání Jana Vranovského (Japonsko) a Marka Obtuloviće (Vietnam).
Celá publikace má nápaditou formu, která se projevuje jak v sazbě, tak v grafice z dílny studia Ex Lovers a Jakuba Hojgra. Přímo v textu jsou odkazy na ilustrace dokládající vždy zmínku o konkrétním referenčním projektu nebo momentku z „expatího“ života. Vybrané stránky knihy doplňují také stručné infoboxy, jejichž autorem je Adam Gebrian a které se vztahují k nejdůležitějším osobnostem, ateliérům nebo stavbám zmíněným v jednotlivých vyprávěních.
Knížku lze chápat také jako částečnou reflexi pětiletého (dnes už šestiletého) fungování pražského CAMPu. Za poměrně krátký čas jsme si na toto centrum architektonické osvěty zvykli jako na přirozenou součást našeho hlavního města, informující o aktuálních stavebních záměrech, pořádající výstavy, diskuze, workshopy a přednášky tuzemských i zahraničních osobností na poli architektury. Dnes už si bez něj Prahu prakticky nedokážeme představit, přitom ještě před rokem 2017 v ČR podobná instituce neexistovala. Jak ovšem naznačuje Eugen Liška v úvodní stati, prostředky CAMPu nejsou nevyčerpatelné a čas přednášejících vzácný, proto také o účasti expatů často rozhodovalo to, zda v danou dobu měli cestu do Prahy i z jiných – pracovních nebo osobních – důvodů. Proto se na všechny zamýšlené hosty zatím nedostalo a čtenářům tak svítá naděje, že přednáškový cyklus bude pokračovat. A protože českých architektů a architektek působících ve světě neubývá, ba naopak, lze v blízké budoucnosti očekávat, že dostatek zkušeností ze zahraniční praxe načerpá další generace, která třeba za pár let zaplní druhý díl této sympatické publikace.

1  Dostupné z: https://praha.camp/camptv/expati-s-adamem-gebrianem, vyhledáno 3. 10. 2023. Adam Gebrian, Eugen Liška (eds.): Expati. Příběhy českých architektů a architektek v zahraničí. IPR Praha, 2022. ISBN 978-80-88377-47-4

Psáno pro ERA21 #05/2023.

Příspěvek byl publikován v rubrice architektura a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.