Ze života expatů

Recenze pro ERA21 #05/2023

Expat je zvláštní slovo, které jsem – přiznám se – neznal, dokud pražské Centrum architektury a městského plánování (CAMP) nezačalo pořádat přednášky českých architektů a architektek působících už nějaký čas v zahraničí. Výraz vzniklý zkrácením anglického „expatriate“ označuje člověka žijícího v jiné zemi, než se narodil. Přednáškový cyklus, který začal na podzim 2018 a běžel téměř čtyři roky, se začátkem roku 2023 přetavil do knížky v editorství spisovatele a scenáristy Eugena Lišky a propagátora architektury Adama Gebriana, jenž byl garantem výběru přednášejících a většinu „expatských“ večerů také moderoval.

Celý příspěvek