Metropolitní plán i pro Liberec?

Hlavní město Praha začne pořizovat nový metropolitní územní plán. Oproti současnému by měl být jednodušší, přehlednější, pružnější, celistvější a měl by snížit riziko korupce. V rámci zachování názvosloví ponecháme nyní stranou, že Liberec po druhé světové válce prakticky pozbyl všech atributů metropole, a uplatníme název „metropolitní plán“ i v nadpisu tohoto textu.

Včera prolétla médii následující zpráva:

Nový územní plán hlavního města, takzvaný metropolitní plán, bude připravovat tým pod vedením architekta Romana Kouckého. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Tomáš Hudeček (TOP 09). Tým bude pracovat na Útvaru rozvoje hlavního města, což je příspěvková organizace Prahy. Koucký v současnosti působí na Fakultě architektury ČVUT. Se zahájením přípravy metropolitního územního plánu minulý týden souhlasili pražští zastupitelé.

Hudeček řekl, že Kouckého vyzval, aby se ujal vedení týmu. Příští týden by měla být také vytvořena poradní komise rady, která bude vypracovávat stanoviska k projednávaným změnám územního plánu. Na magistrátu je totiž z minulosti rozpracováno přes 200 žádostí o změnu územního plánu, které je podle Hudečka potřeba dokončit. O tom, zda budou schváleny, nebo zamítnuty, rozhodne zastupitelstvo. Jako podklad pro rozhodování by měly sloužit právě stanoviska komise. V poradním orgánu usednou architekti či urbanisté Zdeněk Jiran, Jan Sedlák, Petr Hlaváček, Pavel Hnilička a Jakub Fišer a dopravní inženýr Václav Malina.

Tolik tisková zpráva ČTK. Náměstek primátora Tomáš Hudeček se pustil do odvážného boje za lepší urbanistický vývoj Prahy. Po zadání hesla „metropolitní plán“ do vyhledávače se jistě dozvíte, jakým argumentům a nejasnostem již musel čelit. O tom, že navrhovaná změna má smysl a není protiprávní, se nechali pražští zastupitelé přesvědčovat několik hodin (více např. v tomto článku).

Hlavní argument odpůrců zněl, že je to „vyhozených 250 milionů“. Pokud by se ovšem spočítalo, kolik stál nekoncepční rozvoj města za uplynulá dvě desetiletí včetně nákladů na provoz a údržbu zbytečných staveb, zbytečných organizací a byrokratických struktur, ukázalo by se, že částka čtvrt miliardy je oproti tomu vcelku směšná. Poslední kvalifikovaný odhad říká, že předchozí takzvané ‚úpravy‘ územního plánu připravily Prahu v letech 2005 až 2010 o 2,7 miliardy korun. Podle odhadů NERVu či Transparency International takto zmizí v celostátním měřítku ročně desítky miliard korun. Už jen výčet odpůrců nového metropolitního plánu potvrzuje, že změna koncepce územního plánování je nezbytná a ušetří miliardy. Není totiž pochyb, že některým osobám korupční prostředí starého územního plánu vyhovovalo.

Ale dost politiky, pojďme k podstatnému.

Jak bude nový plán vypadat?

Podle zdrojů z Fakulty architektury ČVUT bude situace následující: Tým pod vedením Romana Kouckého nebude zpracovávat územní plán jako takový, ale bude připravovat metodiku, která se následně stane podkladem pro vytvoření metropolitního plánu. Tato metodika bude zpracována ve spolupráci s nově vznikajícím Výzkumným centrem urbanismu na Fakultě architektury ČVUT, jehož vznik inicioval Jan Jehlík a další významní architekti a urbanisté. Nový územní plán bude následně zpracovávat pracoviště magistrátu k tomu určené, tedy ÚRM (Útvar rozvoje hlavního města Prahy), stejně jako tomu bylo doposud. V průběhu příprav nového územního plánu by mělo také dojít k novelizaci stavebního zákona, kde by se už měl objevit nový pojem „metropolitní plán“.

Zdá se tedy, že v Praze našli dostatek odvahy a prosadili změnu nazírání na územní plánování, která byla ještě nedávno nemyslitelná.

A teď pojďme do Liberce. Podobnost argumentace odpůrců metropolitního plánu s výtkami některých libereckých zastupitelů na adresu projektu Liberec – město s vizí nebude čistě náhodná. Signál z Prahy však znamená, že politici si pomalu začínají uvědomovat problematiku současného územního plánování a zároveň význam spolupráce města a univerzity. A tak popusťme uzdu fantazii a představme si následující tiskovou zprávu:

Nový územní plán krajského města, takzvanou Libereckou vizi, bude připravovat tým pod vedením předního českého urbanisty Jiřího Klokočky. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora XY. Tým bude pracovat na nedávno vzniklém Odboru hlavního architekta. Klokočka v současnosti působí na katedře urbanismu v Gentu a na Fakultě umění a architektury TU v Liberci. Se zahájením přípravy nového územního plánu minulý týden souhlasili liberečtí zastupitelé. Náměstek XY řekl, že Klokočku vyzval, aby se ujal vedení týmu, který zpracuje novou metodiku pro vytvoření územního plánu. Na jejím vzniku se bude kromě univerzity podílet i Rada architektů a další široké spektrum přizvaných odborníků. Územní plán bude následně podle nové metodiky, inspirované belgickými strukturálními plány, zpracovávat stejný zpracovatel jako doposud.

Utopie? Asi ano. Stará dobrá pravda říká, že jakýkoliv nástroj může být dobrým sluhou nebo zlým pánem. Územní plán je nástroj. Architektům sevřeným zbytečnými odstavci zákona, vyhlášek a norem nezbývá moc prostoru na tvorbu města. Městu sevřenému finančními limity i partikulárními zájmy zase nezbývá moc prostoru pro změnu špatně nastavených pravidel. Jedině dobře promyšlené a koncepční kroky lidí odpovědných za správu věcí veřejných mohou nastolit správný směr. To si ovšem žádá také pořádný kus odvahy. Zdá se, že v Praze to konečně po dvaceti letech pochopili.

Psáno pro Liberec:Reichenberg.net

Příspěvek byl publikován v rubrice architektura a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.