Naděje a světlo

Rozhovor Filipa Landy a Hany Lesákové se Stevenem Hollem

Lednový rozhovor se Stevenem Hollem se ukázal být nečekaně povznášejícím zážitkem. Jeden z nejvlivnějších amerických architektů, autor řady knih a publikací, profesor Kolumbijské univerzity a umělec byl při online setkání odzbrojující svou bezprostředností stejně jako šíří teoretického záběru a darem propojovat abstraktní témata. Hned na úvod odlehčil atmosféru historkou z nedávného večírku, kde s přáteli (newyorskými osobnostmi z oblasti kultury) diskutovali o zásadních otázkách života jako „Co je skutečně objektivní a ne subjektivní?“ nebo „Existují andělé a bohové?“. Našeho rozhovoru se zúčastnila i spoluautorka projektu Muzea ghetta Terezín, členka redakční rady ERA21 Marcela Steinbachová a společně nám filozoficky-poetické naladění vydrželo skoro po celou dobu. Chvíli dokonce přestalo být jasné, jestli je tématem architektura a světlo (architecture and light), nebo architektura a život (architecture and life).

Celý příspěvek

Architekti světla

Rozhovor Filipa Landy s Janem Machátem

Multimediální studio VISUALOVE založili Jan Machát a Michal Okleštěk ještě při studiu architektury na Fakultě stavební VUT v Brně. Studio propojuje různé obory a jeho záběr sahá od světelného designu, scénografie přes architekturu, videomapping až po multimediální instalace. S Janem Machátem jsme hovořili o fascinaci světlem, o podstatě práce jeho studia a o tom, jaký přínos má pro oba tvůrce architektonické vzdělání.

Celý příspěvek

Dva roky po tornádu. S Ondřejem Stolaříkem po Hodoníně

Hana Lesáková, Filip Landa / ERA21 05/2023

V létě 2021 se cípem jižní Moravy v území mezi Břeclaví a Hodonínem prohnalo tornádo. Živelní katastrofa si vyžádala šest životů, stovky zraněných a miliardové škody na soukromém i veřejném majetku. Na okamžitou pomoc v oblasti byly vynaloženy nemalé finanční i lidské zdroje – kromě humanitární pomoci šlo zejména o nutné opravy infrastruktury a staveb. Jak ale vypadá území po dvou letech od události? S městským architektem Ondřejem Stolaříkem jsme se vydali navštívit nejvíce zasažené části Hodonína.

Celý příspěvek

Ze života expatů

Recenze pro ERA21 #05/2023

Expat je zvláštní slovo, které jsem – přiznám se – neznal, dokud pražské Centrum architektury a městského plánování (CAMP) nezačalo pořádat přednášky českých architektů a architektek působících už nějaký čas v zahraničí. Výraz vzniklý zkrácením anglického „expatriate“ označuje člověka žijícího v jiné zemi, než se narodil. Přednáškový cyklus, který začal na podzim 2018 a běžel téměř čtyři roky, se začátkem roku 2023 přetavil do knížky v editorství spisovatele a scenáristy Eugena Lišky a propagátora architektury Adama Gebriana, jenž byl garantem výběru přednášejících a většinu „expatských“ večerů také moderoval.

Celý příspěvek

Architektura by měla působit radost

Rozhovor Filipa Landy se Svatoplukem Sládečkem

Málokterý český architekt dokáže tak originálně reagovat na zadání a místní kontext jako Svatopluk Sládeček. Jeho „figurky“, domy atypických tvarů a charakterů, jsou pro zasvěcené publikum dobře známé včetně svérázných přezdívek, kterými disponují. Kromě konceptu figurkativní architektury jsme s ním též hovořili o inspiraci modernismem, o architektuře jako jedné z podstatných oblastí kultury a o hledání původu radosti, kterou některé stavby bezděky působí. Ihned po pořízení rozhovoru jsme se vydali na vlastní oči přesvědčit, jak tyto aspekty zohledňuje jedna z jeho prvních realizací, vila na Barbořině v Kroměříži.

Celý příspěvek

Architektura péče, nebo péče o architekturu?

Protože v publikovaném článku budějovického kulturního revue Milk & Honey (č. 48) došlo k redakčním úpravám, které jsem neautorizoval, a které zásadním způsobem deformují význam mého textu, zveřejňuji zde jeho původní verzi.

Před dvěma lety jsme v architektonickém časopise ERA21 zpracovali téma „Architektura péče“ [1]. Navazovalo na „Architekturu zdraví“, která zase byla reakcí na pandemii covid-19. Věnovali jsme se typologii pečovatelských domů, domovů pro seniory nebo komunitních center. Vrcholem tohoto tématu jsou dva připravované velmi kvalitní projekty dětských hospiců – Domu pro Julii v Brně od ateliéru Čtyřstěn a hospice podpořeného Nadací rodiny Vlčkových v pražských Košířích od studia Petr Hájek architekti.

Když mě lidé z Milk & Honey oslovili k sepsání článku o péči, asi se očekávalo, že se budu věnovat právě takovým domům. Pak mě ale napadlo celé téma převrátit a zkusit se podívat nikoli na to, jak architektura dokáže pečovat, ale na to, jak my dokážeme pečovat o architekturu, potažmo o veřejný prostor. Tyto otázky ale fundamentálně souvisí s oborem, který má slovo péče přímo ve svém názvu – totiž s památkovou péčí. I toto téma jsme podrobně zpracovali v časopise ERA21, a to již před devíti lety v čísle s podtitulem Hmota a čas. [2]

Celý příspěvek

Architektura se rozezněla

Rozhovor Filipa Landy s Petrem Hájkem

Petr Hájek patří k architektům, kteří ve své tvorbě berou zvukovou složku velmi vážně. Už od prvních realizací v rámci studia HŠH architekti se zaměřoval na akustiku, které dokonce dokáže podřídit základní myšlenku a celkový koncept stavby. Jeho zájem o zvuk a hudbu vyvrcholil ve chvíli, kdy stanul na pódiu s významnými interprety a dirigenty jako spoluautor experimentální hudební kompozice. Hovořili jsme s ním o komponované architektuře a urbanismu, o aktuálních projektech jeho ateliéru i o specifických zadáních pro jeho studenty.

Celý příspěvek

Ouvertura. Editorial ERA21 #01/2023

Zanedlouho uplyne neuvěřitelných devatenáct let od chvíle, kdy se časopis ERA21 zabýval tématem vztahu architektury a zvuku poprvé. Vyšel tehdy ve spolupráci s architektem a hudebníkem Ivanem Palackým, který se stal vůbec prvním kurátorem čísla, a ustanovil tak pozici přizvaných odborníků, jejichž zkušenosti a profesní rozhled u většiny publikovaných témat využíváme.

Celý příspěvek

Petr Rezek (1948–2022) _ohlédnutí

Je mezi druhou a třetí hodinou ranní, spolu s ostatními studenty Fakulty umění a architektury TU v Liberci z posledních sil dokončuji semestrální projekt. Zničehonic se rozlétnou dveře ateliéru a do nich vchází „Docent“, v podpaží několik knih, typickým způsobem se uchechtne a štráduje si to přes počítačovou učebnu zpátky do knihovny.

Celý příspěvek

Mezi stromy

reportáž: dům Krystal po patnácti letech

Železobetonový modulový krystal vetknutý do svahu v Černošicích zvedá obytný prostor do výšky nad střechy sousední zástavby k nerušenému výhledu na údolí Berounky. Ač dům působí na první pohled extravagantně, postupem času přirozeně splynul s téměř lesním charakterem okolní zahrady.

Celý příspěvek